หน้าแรก ภารกิจ การจัด ทำเนียบผู้บังคับบัญชา ภาพผู้บังคับหน่วย รายชื่อกำลังพลภายในหน่วย กระดานสนทนา

พ.อ.ศักรินทร์ ทองท้วม

หก.กบร.ศม.

หน่วยงานภายใน ศม.
ศูนย์การทหารม้า
โรงเรียนทหารม้า
กองวิทยาการ
กองเครื่องช่วยฝึก
กองพันทหารม้าที่ ๒๒
กองพันบริการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายอดิศร
ชมรมแม่บ้านทหารบกค่ายอดิศร

 

ภาพกิจกรรม

        กบร.ศม. ได้ทำการตรวจค้นหาสิ่งเสพติด และตรวจปัสสาวะ
พลทหาร เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามไม่ให้มีการแผ่หลายของ สิ่งเสพติด เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๕๗

    พ.อ.ศักรินทร์ ทองท้วม หก.กบร.ศม.
นิมนต์พระสงฆ์มาแสดงธรรมและให้พร แก่
กำลังพล กบร.ศม. เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๕๗
    พ.อ.ศักรินทร์ ทองท้วม หก.กบร.ศม.
มอบเงินช่วยเหลือ จ.ส.อ.บุญเลิศ สุขเสนา กรณีมารดาเสียชีวิต เมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๕๗
    พ.อ.ศักรินทร์ ทองท้วม หก.กบร.ศม.
ให้การต้อนรับ ผบ.ศม. และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยม กบร.ศม. เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๕๗
     พ.อ.ศักรินทร์ ทองท้วม หก.กบร.ศม.
มอบเสื้อและพระเครื่อง ให้กำลังพล กบร.ศม. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๕๗