หน้าแรก ภารกิจ การจัด ทำเนียบผู้บังคับบัญชา ภาพผู้บังคับหน่วย รายชื่อกำลังพลภายในหน่วย กระดานสนทนา

พ.อ.ศักรินทร์ ทองท้วม

หก.กบร.ศม.

หน่วยงานภายใน ศม.
ศูนย์การทหารม้า
โรงเรียนทหารม้า
กองวิทยาการ
กองเครื่องช่วยฝึก
กองพันทหารม้าที่ ๒๒
กองพันบริการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายอดิศร
ชมรมแม่บ้านทหารบกค่ายอดิศร
ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์การทหารม้า

 

ภาพกิจกรรม

        กบร.ศม. ได้ทำการตรวจค้นหาสิ่งเสพติด และตรวจปัสสาวะ
พลทหาร เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามไม่ให้มีการแผ่หลายของ สิ่งเสพติด เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๕๗

    พ.อ.ศักรินทร์ ทองท้วม หก.กบร.ศม.
นิมนต์พระสงฆ์มาแสดงธรรมและให้พร แก่
กำลังพล กบร.ศม. เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๕๗
    พ.อ.ศักรินทร์ ทองท้วม หก.กบร.ศม.
มอบเงินช่วยเหลือ จ.ส.อ.บุญเลิศ สุขเสนา กรณีมารดาเสียชีวิต เมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๕๗
    พ.อ.ศักรินทร์ ทองท้วม หก.กบร.ศม.
ให้การต้อนรับ ผบ.ศม. และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยม กบร.ศม. เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๕๗
     พ.อ.ศักรินทร์ ทองท้วม หก.กบร.ศม.
มอบเสื้อและพระเครื่อง ให้กำลังพล กบร.ศม. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๕๗